Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

- Địa chỉ: Số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà nội

- Điện thoại: 3.6816316 – 3.6816205

- Họ và tên Giám đốc: Phạm Việt Phương

- Địa bàn quản lý: 12/14 phường thuộc quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì (7 xã và 1 thị trấn)

- Tổng số khách hàng: 114.228 khách hàng

- Tổng số CBCNV: 248 người

  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11