Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

Khối văn phòng là các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Nước Sạch Hà Nội, có chức năng tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cho Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành Công ty bao gồm:

 

Phòng Tổ Chức – Đào tạo

 

Phòng Kế hoạch – Đầu tư

 

Phòng Tài chính – Kế toán

 

Phòng Kỹ thuật

 

Phòng Hợp tác phát triển

 

Phòng Hành chính – Quản trị

 

Phòng Thanh tra – Bảo vệ

 

Phòng Kiểm Tra Chất Lượng nước

  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11