Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

Giới thiệu khối phụ trợ

 

 

Các đơn vị phụ trợ là đơn vị trực thuộc hoạt động theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Công ty. Đơn vị phụ trợ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Nước Sạch Hà Nội là các Công ty, Xí nghiệp:

 

2. Xí nghiệp Vật tư

 

3. Cty CP ĐTXD hạ tầng nước sạch Hà Nội

 

4. Xí nghiệp Tư vấn khảo sát thiết kế

 

5. Xí nghiệp Cơ Điện  Vận Tải

  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11