Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

Nhà máy nước là một đơn vị sản xuất nước sạch trực thuộc Công ty Nước sạch Hà nội có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Công ty. Nhà máy có những chức năng sau :

 

1.    Tổ chức khai thác và sản xuất nước theo kế hoạch công ty giao,

2.    Tổ chức hạch toán nội bộ về chi phí sản xuất nước.

Nhà máy chịu sự chỉ đạo về tổ chức quản lý của Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời chịu sự chỉ đạo về điều hành sản xuất nước của Phó tổng giám đốc phụ trách Khối sản xuất nước và có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng ban, đơn vị trong Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hiện nay Công ty đang quản lý và điều hành 12 nhà máy và một số trạm cấp nước nhỏ với tổng công suất là gần 600.000 m3/ngđ.

 

1. Nhà máy nước Yên phụ

 

2. Nhà máy nước Ngọc Hà

 

3. Nhà máy nước Ngô Sĩ Liên

 

4. Nhà máy nước Lương Yên

 

5. Nhà máy nước Tương Mai

 

6. Nhà máy nước Hạ Đình

 

7. Nhà máy nước Mai dịch

 

8. Nhà máy nước Pháp Vân

 

9. Nhà máy nước Gia Lâm

 

10. Nhà máy nước Cáo Đỉnh

 

11. Nhà máy nước Nam Dư

 

12. Nhà máy nước Bắc Thăng Long – Vân trì

  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11