Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

Địa chỉ: 44 Đường Yên Phụ, Quận Ba Đình, TP. Hà nội

Điện thoại: (84- 4) 38 294 055

Tổng số Cán bộ CNV: 25 người

 

Xí nghiệp Vật tư là đơn vị trực thuộc hoạt động theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Công ty. Xí nghiệp Vật tư là đơn vị thuộc khối phụ trợ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Nước Sạch Hà Nội Xí nghiệp có chức năng chính như  sau :

 

1.Mua sắm vật tư, thiết bị theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.Quản lý kho tàng, vật tư, thiết bị do Công ty giao.

3.Cấp phát vật tư, thiết bị theo quy định của Công ty.

  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11