Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

Địa chỉ: Số 3 Phạm Thận Duật, Quận Cầu Giấy, TP. Hà nộia

Điện thoại: (84- 4) 37 644 802      

Fax: (84- 4) 38 374 748

Tổng số Cán bộ CNV: 37 người

Xí nghiệp Đồng hồ là đơn vị trực thuộc hoạt động theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Công ty, Xí nghiệp Đồng hồ Vật tư là đơn vị thuộc khối phụ trợ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Nước Sạch Hà Nội có những chức năng chính như sau :

1.Thay thế đột xuất hoặc thực hiện kế hoạch thay thế định kỳ đồng hồ đo nước theo Luật Đo Lường và quy định của Công ty .

2.Bảo dưỡng, sửa chữa các chủng loại đồng hồ (đồng hồ đo nước của khách hàng, đồng hồ tổng ở các nhà máy, đồng hồ tổng tách mạng…..)

3.Kiểm định ban đầu, định kỳ và bất thường theo quy định uỷ quyền của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

4.Tham mưu cho Công ty về công tác bảo dưỡng, sửa chữa và quản lý chất lượng đồng hồ đo nước.

  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11