Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

Địa chỉ: Số 1 Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP. Hà nội

Điện thoại: (84- 4) 37 473 398; 38 437 087                Fax: (84- 4) 37 323 860

Tổng số Cán bộ CNV: 61 người

 

Xí nghiệp Cơ điện vận tải là đơn vị trực thuộc hoạt động theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Công ty. Xí nghiệp Cơ điện vận tải là đơn vị thuộc khối phụ trợ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Nước Sạch Hà Nội Xí nghiệp có chức năng chính như  sau :

 

1.Sửa chữa, bảo dưỡng, phục chế, gia công chế tạo, thay thế máy móc thiết bị, các phụ tùng, phụ kiện trong dây chuyền công nghệ sản xuất nước sạch của Công ty.

2.Sản xuất các sản phẩm cơ khí và thiết bị chuyên dùng của ngành nước

3.Điều hành hoạt động xe, máy, thiết bị điện động lực phục vụ sản xuất của Công ty

4.Cấp nước sạch bằng xe téc tới khách hàng có nhu cầu.

5.Xây dựng, lắp đặt sửa chữa các công trình cấp, thoát nước loại nhỏ theo quy định của Công ty.

  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11