Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Nước tinh khiết HN và các tài liệu có liên quan

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Tải về

1. Dự thảo điều lệ Công ty CP Nước tinh khiết
Tải về

2. Báo cáo tiến trình Cổ phần hóa
Tải về

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
Tải về


  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11