Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

Báo cáo Công bố thông tin Công ty Nước sạch Hà Nội năm 2019: tải về tại đây

Báo cáo giám sát năm 2019: tải về tại đây

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019: tải về tại đây

Báo cáo tài chính năm 2019 (Công ty Mẹ): tải về tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019: tải về tại đây

Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2019: tải về tại đây


  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11