Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV
KS. NGUYỄN BẢO VINH
Phó bí thư Đảng ủy - Thành viên HĐTV
Tổng Giám đốc - KS. TRẦN QUỐC HÙNG
Thành viên chuyên trách HĐTV
CN. HOÀNG THỊ THỦY

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phó Tổng giám đốc
KS. ĐẶNG NGỌC HẢI
Phó Tổng giám đốc
KS. TRƯƠNG TIẾN HƯNG
Phó Tổng giám đốc
CN. TRẦN XUÂN CƯƠNG

KIỂM SOÁT VIÊN

Kiểm soát viên chuyên trách
ThS. Nguyễn Mai Phương
Kiểm soát viên
ThS. Đặng Thu Hải
  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11