Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

1. Logo

Biểu tượng Công ty mẹ

Biểu tượng Công ty con

Màu biểu tượng chung: Màu xanh, màu trắng;
Công ty mẹ ở vành trên, Công ty con ở vành dưới.

2. Cờ

Biểu tượng ba giọt nước màu sáng trên nền xanh nước biển.

3. Khẩu hiệu (Slogan)

HAWACOM vì chất lượng cuộc sống.

  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11