Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

STT Tên file Tải về
1 Mẫu phiếu giới thiệu
2 Mẫu báo cáo các chi Đảng bộ
3 Hướng dẫn quy hoạch cấp ủy 2013-2015 (Dự thảo)
4 Công văn đóng góp ý kiến vào quy hoạch cấp ủy


  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11