Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

Công bố kết quả bán đấu giá cổ phần Xí nghiệp Xây Lắp trực thuộc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội

 

Theo Quyết định 2823 và 2825/QĐ-UBND v/v giao kế hoạch thực hiện Cổ phần hóa Xí nghiệp Xây Lắp – thuộc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, ngày 25/8/2014, tại Trung tâm Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã diễn ra Phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Xí nghiệp Xây lắp, hoàn tất quá trình cổ phần hóa Xí nghiệp.

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần lần đầu của Xí nghiệp Xây lắp như sau:

1. Tên tổ chức phát hành XÍ NGHIỆP XÂY LẮP TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
2. Ngành nghề kinh doanh chính Sản xuất, sửa chữa đường ống và phụ kiện về chuyên ngành nước, thiết kế, thi công, sửa chữa lắp đặt trạm nước, …
3. Vốn thực góp 10.000.000.000 đồng
4. Số lượng cổ phần chào bán 489.891 cổ phần
5. Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/cổ phần
6. Giá khởi điểm bán đấu giá 10.100 đồng/cổ phần
7. Số lượng cổ phần đặt mua tối đa 489.891 cổ phần
8. Tổng số cổ phàn đã đăng ký 541.200 cổ phần (gấp 1,1 lần cổ phần chào bán)
9. Tổng số nhà đầu tư đăng ký 46 nhà đầu tư, trong đó:
- Nhà đầu tư tổ chức
- Nhà đầu tư cá nhân
0 nhà đầu tư
46 nhà đầu tư

Theo kế hoạch, Xí nghiệp Xây Lắp đã hoàn thành thẩm định hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa báo cáo UBNDTP phê duyệt trong tháng 6/2014; Bán cổ phần lần đầu vào tháng 8/2014; và sẽ tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu vào tháng 11/2014.


  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11