Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021: tải về tại đây

Báo cáo v/v thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp năm 2020 và 2021 theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP: tải về tại đây

Báo cáo công bố thông tin 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty Nước sạch Hà Nội: tải về tại đây

Báo cáo Tài chính tổng hợp Công ty mẹ quý 2 năm 2021: tải về tại đây

Báo cáo giám sát 6 tháng đầu năm 2021: tải về tại đây


  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11