Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

Báo cáo công bố thông tin của Công ty Nước sạch Hà Nội năm 2020: Tải về tại đây

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020: Tải về tại đây

Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2020 Công ty Mẹ: Tải về tại đây

Báo cáo giám sát năm 2020: Tải về tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán: Tải về tại đây

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 đã được kiểm toán: Tải về tại đây


  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11