Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

Sáng ngày 27/9/2012, Hội nghị Ban chấp hành khóa I (lần thứ 8, mở rộng) Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội đã được tổ chức tại trụ sở Công ty NSHN. Chủ trì và điều hành Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Xô, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Mạch, Phó Bí thư Đảng ủy.

 

 

Trong quý III/2012, Đảng bộ khối doanh nghiệp tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) cho các cán bộ, Đảng viên và người lao động theo kế hoạch của Thành ủy; Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho tập thể, cá nhân các Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV; Hướng dẫn rà soát quy hoạch cấp ủy cơ sở, chuẩn bị cho công tác quy hoạch BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2016- 2020; Chỉ đạo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; Tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu Chiến binh Khối lần I và Hội nghị Đoàn Thanh niên Khối giữa nhiệm kỳ; Dự các lớp huấn luyện nghiệp vụ cấp ủy do Thành ủy tổ chức; Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng cảm tình Đảng và Đảng viên mới; Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ Đoàn, nghiệp vụ công tác kiểm tra và triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Trong 3 tháng cuối năm, Đảng bộ Khối tập trung triển khai đúng tiến độ kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lầm thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; Tổ chức quán triệt đầy đủ các Nghị quyết  của Trung ương; Đẩy mạnh tiến độ kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và 3 chương trình công tác của Đảng bộ Khối; Cùng với việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và năng lực lãnh đọa của tổ chức cơ sở Đảng, các Đảng ủy cơ sở chỉ đạo sát sao Đại hội Chi bộ hết nhiệm kỳ, đồng thời triển khai công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2016- 2020 theo hướng dẫn của Thành ủy; Mở lớp tập huấn nghiệp vụ Cấp ủy, lớp bồi dưỡng chính trị cho đối tượng Đảng viên mới; Tổ chức Hội nghị giao ban Đảng bộ Khối doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 5; Gắn các đợt sinh hoạt chính trị với đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như Ngày giải phóng Thủ đô, Ngày doanh nhân VN, Cách mạng tháng 10… trong 3 tháng cuối năm; Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hoàn thành tốt việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên cuối năm và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2012.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trí Khoa đã giới thiệu một số nét về hoạt động của Đảng bộ Công ty NSHN và có một số ý kiến đóng góp về mẫu báo cáo của Đảng ủy khối để tạo sự thống nhất trong các đơn vị khi gửi báo cáo hàng quý, hàng năm; Không ngừng đổi mới, nghiên cứu tìm ra phương pháp họp, phương pháp làm việc, phương pháp tiếp cận vấn đề để thống nhất phương pháp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch; Trong đó, từ nay đến cuối năm tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ chính: các Đảng bộ các cơ sở , các chi bộ tổng kết hết nhiệm kỳ năm 2012, xây dựng phương hướng nhiệm vụ 2013; Tập trung chỉ đạo Nghị quyết Trung ương IV; Tổng kết hoạt động SXKD và chỉ đạo thực hiện chỉ đạo xây dựng kế hoạch trong năm tới.

 

Bên cạnh đó, một số kiến nghị, đề xuất và giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội đã được đại diện các đơn vị nêu ra trong Hội nghị để cùng bàn bạc.

 

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội là Đảng bộ cấp trên có 94 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 49 Đảng bộ, 45 Chi bộ với nhiều loại hình tổ chức cơ sở Đảng: 01 Chi bộ cơ quan hành chính, 56 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước hoặc có vốn nhà nước, 36 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, 01 tổ chức Đảng  trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 6.377 Đảng viên. Đến tháng 8/2012 toàn Đảng bộ có 93 doanh nghiệp, trong đó: 46 Công ty Cổ phần và 47 Công ty TNHH MTV (trong đó Công ty Nước sạch Hà Nội là 1 trong 7 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Mẹ- Con)


  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11