Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

Thư mời tham gia, đăng ký đấu giá mua cổ phần Xí nghiệp KDNS Hoàn Kiếm

 

 

1. Thư mời tham gia, đăng ký mua cổ phần Tải về
2. Phương án SXKD sau cổ phần hóa Tải về
3. Đơn đăng ký tham gia đấu giá Tải về


  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11