Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

1. Công bố thông tin lần 1 năm 2023: tải về

 

2. Công bố thông tin lần 2 năm 2023:

- Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất: tải về
- Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp Công ty mẹ: tải về
 
 

        3. Công bố thông tin lần 3 năm 2023: tải về

             - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023: tải về

 

        4. Công bố thông tin lần 4 năm 2023:

             - Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty mẹ: tải về
             - Báo cáo tài chính hợp nhất: tải về


  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11