Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

Theo thông báo của Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ – Tổng cục Môi trường: Từ ngày 25-27/7, Tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về quản lý tài nguyên nước lần thứ 12 nhằm rà soát, đánh giá tình hình triển khai các hoạt động hợp tác ASEAN trong lĩnh vực quản lý tài nguyên – môi trường nước thời gian qua, đồng thời thảo luận và đề xuất phương hướng hoạt động thời gian tới.

 

Hội nghị lần này do Ngài Chua Soon Guan, Chủ tịch Nhóm ASEAN về quản lý tài nguyên nước và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Bùi Cách Tuyến chủ trì. Tham dự có đại diện các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN; về phía Việt Nam có lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện Bộ Ngoại giao, lãnh đạo UBND và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2005, ASEAN đã thông qua Kế hoạch Chiến lược Hành động ASEAN về quản lý tài nguyên nước, với mục tiêu nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến phân bổ cung cầu, chất lượng nước và vệ sinh môi trường, các sự kiện thảm họa và tăng cường quản trị năng lực. Kế hoạch Chiến lược là một phản ứng chủ động và tích cực của khu vực ASEAN đối với những thách thức về nguồn nước, để bổ sung và hỗ trợ các hoạt động tại cấp địa phương và quốc gia.

Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về quản lý tài nguyên nước lần thứ 12 cũng tập trung thảo luận về “Cập nhật thực thi Kế hoạch chiến lược Hành động ASEAN về quản lý tài nguyên nước”. Đây là một trong những nội dung chủ chốt được thảo luận tại Hội nghị này, với nhiều hoạt động quan trọng như: Thiết kế hệ thống báo cáo và quản lý dữ liệu nước ASEAN; Đánh giá những rủi ro và tác động từ các hiện tượng khí hậu cực đoan tại các nước ASEAN; Các hệ thống phân loại sông ngòi hay các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và sự tham gia của cộng đồng dài hạn vào quản lý tài nguyên nước tổng hợp.

Ngoài ra, Hội nghị còn thảo luận về các sự kiện nổi bật khác trong khu vực về lĩnh vực nước như:  Tuần lễ nước quốc tế Singapore; Hội nghị thượng đỉnh môi trường sạch lần thứ nhất Singapore 2012; Hội nghị thượng đỉnh nước châu Á Thái Bình Dương lần thứ 2.

(Theo Monre.gov.vn)


  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11