Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

Trong 2 ngày 22 và 23/05/2015, Công ty Nước sạch Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự đại hội có Đồng chí: Nguyễn Văn Mạch – Phó Bí thư đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội và 102 đại biểu chính thức thay mặt cho 406 đảng viên của Đảng bộ Công ty Nước sạch Hà Nội.

 

Đại hội đã tiến hành các nội dung: Nghe Báo cáo chính trị của Đảng bộ Công ty về đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội; Nghe các ý kiến phát biểu, tham luận của các đại biểu tại đại hội.

Sau khi nghiên cứu và thảo luận, được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Văn Mạch – Phó Bí thư đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội, Đại hội Đại biểu đảng bộ Công ty Nước sạch Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã nhất trí thông qua:

1. Báo cáo chính trị của Đảng bộ Công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2010 -2015, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020.

2. Ý kiến đóng góp cho các Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

3. Ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Đại hội nhất trí những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo phát triển, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm những nội dung chính sau:

a. Các chi tiêu cụ thể về thực hiện nhiệm vụ chính trị:

* Chỉ tiêu cấp nước:

- Xây dựng phát triển nguồn nước sạch để đến hết năm 2020 sản lượng nước đạt 1.000.000 m3/ngày đêm với tiêu chuẩn cấp nước 121 lít/người/ngày;

- Phấn đấu tăng tỷ lệ % nước thu tiền đạt từ 80% đến 82 % vào năm 2020.

- Phấn đấu 100 % dân số của quận Nội thành đạt chuẩn cấp nước an toàn và 50% dân số các huyện ngoại thành Hà Nội: Thanh trì, Gia lâm, Sóc sơn, Đông anh, Mê Linh được sử dụng nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung.

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt quy chế đảm bảo an toàn cấp nước theo quy định của Bộ Xây dựng. Chất lượng nước đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc giá về chất lượng nước ăn uống QCVN 01/2009/BYT của Bộ y tế.

* Chỉ tiêu kinh tế:

- Tổng doanh thu hàng năm tăng 10 – 12% .

- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ ổn định hàng năm, bình quân đạt 1-3 % năm.

- Nộp ngân sách hàng năm tăng 10 – 12% năm.

- Thu nhập bình quân của CBCNV tăng 8-10 % năm.

b. Về công tác xây dựng Đảng:

Các chỉ tiêu chủ yếu về công tác xây dựng Đảng 5 năm tới:

- Giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
- Trên 50% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh hàng năm.
- 85 % đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Phát triển từ 25 – 30 đảng viên/năm.
- Các tổ chức chính trị – xã hội đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

Kết quả bầu cử:

- Đại hội đã thực hiện đúng quy trình nhân sự, tiến hành bầu cử đảm bảo đúng các quy định, hướng dẫn của Đảng. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cấp uỷ đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 15 đồng chí trong đó: Ban Thường vụ 05 đồng chí, 01 đồng chí Bí thư và 01 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy.

- Ban Chấp hành đã bầu UBKT Đảng ủy gồm: 05 đồng chí trong đó 01 đồng chí là Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

- Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử đại biểu đi dự đại hội Đại biểu đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 8 đồng chí.

Giao nhiệm vụ:

- Giao Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II căn cứ vào kết quả biểu quyết và những kết luận của Đại hội để hoàn chỉnh và chính thức ban hành.

- Giao Ban Chấp hành đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 có trách nhiệm xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác cụ thể cho từng quý, từng năm và từng giai đoạn để tổ chức thực hiện thắng lợi và những chủ trương đã nêu trong báo cáo chính trị.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên đảng bộ Công ty Nước sạch Hà Nội đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đại biểu đảng bộ Công ty Nước sạch Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội thống nhất thông qua với số lượng 100/100, đạt 100 %.


  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11