Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

Sau 02 ngày (27/05 và 28/05/2020) làm việc khẩn trương, Đảng bộ Công ty Nước sạch Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Nước sạch Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Phát huy truyền thống – đoàn kết – sáng tạo – giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh”. Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020; Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội XIII của Trung ương Đảng, văn kiện đại hội Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III.

Trong ngày làm việc thứ nhất (27/5/2020), Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội; Bầu Đoàn Thư ký Đại hội; Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử trong Đảng.

Trong ngày làm việc thứ hai (28/5/2020), đến dự Đại hội có đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội; Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên Thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy Khối; Đồng chí Bùi Anh Tuấn, Uỷ viên Ban chấp hành, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; Đồng chí Vũ Kiều Oanh, Uỷ viên Ban chấp hành, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; Đồng chí Phùng Thị Ngọc Vy, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối. Về phía Công ty Nước sạch Hà Nội có đồng chí Nguyễn Bảo Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Đồng chí Trần Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; Đồng chí Phạm Thị Vân Hương, Chủ tịch Công đoàn; Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đoàn thanh niên và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc và các đồng chí Bí thư, cấp ủy viên các Chi, Đảng bộ trực thuộc.

Thay mặt Đảng ủy Công ty Nước sạch Hà Nội, đồng chí Trần Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy đã tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Công ty Nước sạch Hà Nội tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo Đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt: Cổ phần hóa thành công 03 đơn vị: Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội; Công ty CP SXKD Nước sạch số 3 Hà Nội và Công ty CP Nước tinh khiết Hà Nội; Tổ chức thoái vốn Nhà nước tại 02 Công ty Cổ phần: Công ty CP SXKD Nước sạch số 3 Hà Nội và Công ty CP Nước tinh khiết Hà Nội; Tham gia góp vốn thành lập mới 02 công ty Cổ phần: Công ty CP Nước mặt Sông Hồng và Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống; Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác Cổ phần hóa Công ty Nước sạch Hà Nội theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Đảng bộ lãnh đạo việc thực hiện chế độ với người lao động: đảm bảo 100% người lao động có việc làm, các chế độ của người lao động như bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hộ lao động, nâng lương, của người lao động được đảm bảo đúng chế độ quy định của Nhà nước. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ Công ty đặc biệt chú trọng. Đảng bộ đã bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố Hà Nội, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng, gắn với xây dựng các chương trình thực hiện một cách cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực như: Chương trình “chống thất thoát thất thu nước sạch giai đoạn 2015 – 2020 của Đảng bộ Công ty”; Chương trình “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2015 – 2020 của Đảng bộ Công ty”. Định kỳ vào đầu năm, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đều thực hiện việc lựa chọn, giới thiệu với Đảng nguồn quần chúng ưu tú, cử đi học các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ phát triển được thêm 127 Đảng viên mới, đạt 102 % Nghị quyết Đại hội đề ra. Với sự đoàn kết, thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty trong sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế do UBND Thành phố và Đảng ủy Khối giao. Cụ thể: Sản lượng nước cấp: từ 606.000 m3/ngàyđêm năm 2015 tăng lên 673.000 m3/ngđ năm 2019, tăng trung bình 2,7% năm; Tỷ lệ nước thu tiền: từ 79,36% năm 2015 tăng lên 85,08% năm 2019, tăng trung bình 1,43% năm; Doanh thu hoạt động sản xuất nước: từ 1.289 tỷ đồng năm 2015 tăng lên 1.647 tỷ đồng năm 2019, tăng trung bình 6,9% năm; Chỉ tiêu cấp nước đô thị đạt 121 lít người/ngày đêm với 100% dân số các quận, 85% dân số các huyện, địa bàn Công ty quản lý được sử dụng nước sạch và tiếp cận nước sạch; Nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, không có nợ đọng.

Trong giai đoạn 2020-2025, theo định hướng của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, mục tiêu của Đảng bộ Công ty Nước sạch Hà Nội như sau: Tiếp tục đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực quản lý chính quyền, củng cố xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng và năng lực chuyên môn; Đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển nguồn cấp nước, nâng cao và đảm bảo chất lượng nước, mức độ dịch vụ cấp nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu dùng nước của Nhân dân Thủ đô; Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2020 – 2025) về cấp nước sạch cho nhân dân Thủ đô theo Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố Hà Nội và quy hoạch cấp nước của Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, định hướng phát triển đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gắn với triển khai công tác cổ phần hóa Công ty theo đúng chỉ đạo, kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội; Đảm bảo thu nhập, việc làm, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động. Giữ vững ổn định chính trị, thực hiện tốt công tác quốc phòng – an ninh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trương; Xây dựng Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong sạch, vững mạnh; là hạt nhân chính trị lãnh đạo đơn vị trên tất cả các mặt trận; là môi trường rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ Đảng viên, công nhân viên và người lao động trong Công ty; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể không ngừng lớn mạnh, nhằm tập hợp lực lượng giai cấp công nhân ưu tú, là nòng cốt đi đầu trong mọi phong trào, là nơi đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng ưu tú cho Chi bộ, Đảng bộ để kết nạp vào.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương, đánh giá cao khâu chuẩn bị tổ chức Đại hội đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối, đồng thời nhất trí đồng tình với các bản báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Công ty Nước sạch Hà Nội. Đồng chí khẳng định trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn chủ quan và khách quan nhưng BCH Đảng bộ Công ty Nước sạch Hà Nội đã vượt qua các thách thức, hoàn thành các nhiệm chính trị được giao và đạt được những kết quả đáng trân trọng: đã kiện toàn lại bộ máy phù hợp với việc tái cấu trúc cổ phần hóa, đảm bảo an ninh nước sạch cho người dân Thủ đô, chăm lo tốt đời sống của người lao động, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất giữ vững ổn định chính trị cho toàn Đảng bộ, nhiều năm là Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” của Đảng bộ Khối. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đồng tình với 6 mục tiêu lớn, 5 chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, 5 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, 6 giải pháp định hướng lớn đã nêu ra trong bản báo cáo chính trị. Toàn Đảng bộ nêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ.

Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ Công ty Nước sạch Hà Nội khóa III nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất của BCH cũng đã bầu ra 05 đồng chí Ủy viên Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng Ủy. Trong đó, đồng chí Nguyễn Bảo Vinh, Chủ tịch HĐTV Công ty tiếp tục được tín nhiệm cao tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Trần Quốc Hùng, Tổng Giám đốc tái cử giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Trương Tiến Hưng, UVTV giữ chức chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2015. Ngoài ra, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

100% Đảng viên dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ khóa III nhiệm kỳ 2020 – 2025.


  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11