Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

Sáng ngày 12/10/2015, Hội nghị phiên mở rộng của Đảng bộ khối doanh nghiệp Hà Nội đã được tổ chức tại Hội trường Công ty Nước sạch Hà Nội. Hội nghị lần này đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015; Kỷ niệm ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng (14/10, 15/10, 16/10, 18/10) và kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10.

 

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng phát huy vai trò hạt nhân chính trị; lãnh đạo cán bộ, Đảng viên và người lao động nổ lực phấn đấu, phát huy năng suất hiệu quả lao động và sức cạnh tranh, tiêu thụ sản phẩm trên thị trường; xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững; góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội của TP. Kết quả SXKD của các doanh nghiệp cơ bản đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất ước đạt trên 28 nghìn tỷ đồng; Tổng doanh thu ước đạt gần 34 nghìn tỷ đồng; Nộp ngân sách thực hiện ước đạt trên 1.650 tỷ đồng; Lợi nhuận kinh doanh ước đạt trên 1.875 tỷ đồng; Thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,6 triệu đồng.

 

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm là tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, động viên cán bộ, Đảng viên, người lao động tích cực lao động, sản xuất phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đã đề ra. Trong đó chú trọng đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng và phát triển doanh nghiệp theo hướng hoạt động SXKD chuyên nghiệp để chủ động và sãn sàng hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới với việc tạo ra các sản phẩm bảo đảm chất lượng, thương hiệu.

 

Tại Hội nghị lần này, đồng chí Nguyễn Trí Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội đã được trao tặng bằng khen “Có thành tích lãnh đạo công tác sản xuất kinh doanh năm 2014”.

 

 
 


  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11