Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

Sáng ngày 19/08/2022, Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022; Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”; Biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2022 – Cụm thi đua số 21 đã được tổ chức tại Hội trường – Công ty Nước sạch Hà Nội. Đến dự có ông Nguyễn Công Bằng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội.

Về phía Công ty Nước sạch Hà Nội có ông Nguyễn Bảo Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; Ông Trần Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Công ty, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 21 Thành phố; Ông Trương Tiến Hưng, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Công ty; Bà Trần Thu Trang, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty cùng toàn thể Ban Tổng Giám đốc và Thường trực Hội đồng thi đua Công ty.

Về đại diện Ban lãnh đạo 09 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 21: Các ông/bà Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua và Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng nghiệp vụ, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Cụm thi đua số 21.

Cụm thi đua số 21 gồm 10 đơn vị với chức năng, nhiệm vụ chính là cung cấp các dịch vụ công ích (cung cấp nước sạch; quản lý, duy tu sửa chữa: công trình giao thông, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh, công viên, vệ sinh môi trường, xuất bản, sản xuất và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp) trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thay mặt Cụm thi đua số 21, ông Trương Thái Hòa, Cụm phó Cụm thi đua số 21, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Công ty cổ phần Giao thông Hà Nội đã báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Tổng kết 30 năm Thành phố phát động phong trào “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 1992-2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù các đơn vị của Cụm thi đua số 21 gặp nhiều khó khăn do tốc độ khôi phục nền kinh tế sau dịch Covid-19 còn chậm nhưng Ban lãnh đạo các đơn vị đã luôn chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh đưa ra các giải pháp kịp thời khắc phục các khó khăn cùng với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của CBCNV trong đơn vị đã cố gắng góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản suất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị Thành phố giao. Cụ thể: Tổng doanh thu: 1.950 tỷ đồng đạt 49% KH 2022; Nộp ngân sách: 228 tỷ đồng đạt 77% KH 2022; Lợi nhuận: 118 tỷ đồng đạt 21% KH 2022; Thu nhập bình quân: 8,2 triệu đồng/người/tháng.Thực hiện kế hoạch số 10/KH-HĐTĐKT ngày 10/12/2021 của Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố về Công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2022, ngày 26/4/2022 Cụm thi đua số 21 đã xây dựng kế hoạch số 988/KH-CTĐ21 về công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và tổ chức thành công Hội nghị triển khai kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và phát động ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm thi đua với các nội dung: Phát động và triển khai hiệu quả phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố, của đơn vị, đảm bảo “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh vừa tận dụng các cơ hội để phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới. Phát động và triển khai hiệu quả các phong trào, các đợt thi đua với nội dung thiết thực, bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố. Tập trung vào các mục tiêu: Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng,an ninh và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước: Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được tổ chức chủ yếu tại Hà Nội; Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

Bên cạnh đó, Cụm thi đua số 21 tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể CBCNV các đơn vị, trọng tâm là các phong trào:“Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; Thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau;Thi đua “Doanh nghiệp thủ đô hội nhập, phát triển”; Thi đua thực hiện văn hoá công sở và nơi công cộng; Thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hoá công sở và nơi công cộng” và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;Phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị trong giai đoạn hiện nay… Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm phát động và thực hiện phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô (1992-2022); Tổ chức hội thảo về phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, tọa đàm, giao lưu gặp mặt biểu dương dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt gắn với việc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm thi đua số 21.

Các đơn vị trong Cụm đã phát động và triển khai hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 của đơn vị, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Cung cấp nước sạch chất lượng ổn định; quản lý duy tu, bảo vệ hệ thống giao thông; hệ thống chiếu sáng công cộng; quản lý duy trì hệ thống thoát nước đô thị; quản lý duy trì tôn tạo hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa; thu gom xử lý rác thải, vệ sinh môi trường; bảo vệ, chăm sóc các loài chim thú quý hiếm và phục vụ nhu cầu tham quan của nhân dân; xuất bản, tổng hợp phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, nhân dân, nghiên cứu và phát triển thực nghiệm ứng dụng khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp và các lĩnh vực khác.

Tổng kết 30 năm Thành phố phát động phong trào “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 1992-2022 của các đơn vị Cụm thi đua số 21 như sau: Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội: Cấp Thành phố 65 người, cấp đơn vị: 702 người. Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội:Cấp Thành phố 70 người, cấp đơn vị: 1.710 người. Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội: Cấp Thành phố 100 người, cấp đơn vị: 300 người. Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội: Cấp Thành phố 40 người, cấp đơn vị: 280 người. Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị: Cấp Thành phố 44 người, cấp ngành: 21 người. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội: Cấp Thành phố 50 lượt người, cấp đơn vị: 598 lượt người. Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội: Cấp Thành phố 37 người. Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội: Cấp Thành phố 12 người. Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển Nông nghiệp Hà Nội: Cấp Thành phố 12 người, cấp đơn vị: 54 người.

Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến tham luận của các đơn vị trong Cụm thi đua số 21 đi sâu về chuyên đề đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “ Người tốt, việc tốt” phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến mới, đáp ứng yêu cầu của Thành phố trong giai đoạn mới.

Nhằm kịp thời động viên các cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022, các đơn vị trong Cụm thi đua số 21 đã đề xuất Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố trình UBND thành phố Hà Nội khen thưởng. Theo Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 và Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 02/8/2022, UBND Thành phố đã khen thưởng18 cá nhân là những gương điển hình tiên tiến“Người tốt, việc tốt” tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Công Bằng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội đánh giá cao công tác tổ chức và các kết quả đã đạt được trong công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm thi đua số 21. Các đơn vị trong Cụm đã làm tốt công tác tư tưởng cho người lao động nên việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như việc đẩy mạnh các phong trào thi đua luôn được Ban lãnh đạo cũng như các CBCNV hưởng ứng, tham gia nhiệt tình tạo nên những thành quả đáng tự hào trong 6 tháng đầu năm nay. Để hoàn thành tốt các mực tiêu 6 tháng cuối năm 2022, Cụm thi đua số 21 cần tập trung quan tâm đến 3 vấn đề: Đẩy mạnh các phong trào thi đua theo đặc thù từng đơn vị, đặc biệt là phong trào “Sáng kiến sang tạo”, “Người tốt việc tốt”; Tiếp tục đổi mới các nội dung, giải pháp, tăng cường trong công tác khen thưởng; Liên tục tìm tòi đổi mới các phương pháp làm việc gắn liền với áp dụng công nghệ thông tin trong lao động sản xuất để không ngừng nâng cao năng suất lao động, tạo động lực cho người lao động công hiến, sáng tạo bắt kịp với xu thế mới của đất nước.

Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo cấp trên, ông Trần Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua Công ty Nước sạch Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua số 21 đã kết luận thông nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua trọng tâm 06 tháng cuối năm Cụm thi đua số 21 tập trung vào nội dung sau: Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, lao động sản xuất kinh doanh, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Thành phố và đơn vị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2022, đảm bảo việc làm, đời sống, thu nhập cho người lao động; Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao các nội dung ký kết giao ước thi đua; Nội dung Kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua số 21 và các nhiệm vụ của Thành phố; Tiếp tục tổ chức có hiệu quả Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ chính trị và Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động CBCNV, duy trì thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị, đề cao vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công tác thi đua khen thưởng; Tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng tại các đơn vị; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; Thực hiện tốt công tác tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; đảm bảo việc tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân được chính xác có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa; làm tốt công tác biểu dương, nhân rộng điểm hình tiên tiến trong lao động sản xuất; chú trọng hơn nữa khen thưởng đối tượng lao động trực tiếp và khen thưởng đột xuất; Tổ chức bình xét và trình Thành phố khen thưởng tổng kết năm cho các đơn vị trong Cụm theo đúng quy định, đúng hướng dẫn…


  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11