Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

Sáng ngày 24/11/2022, Đảng bộ Công ty Nước sạch Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2022 nhằm quán triệt, phổ biến, cập nhật các văn bản mới của Trung ương và hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy trong toàn Đảng bộ.

 

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội. Về phía Đảng ủy Công ty Nước sạch Hà Nội, có đồng chí Nguyễn Bảo Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Trần Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; Và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc và các đồng chí Bí thư, cấp ủy viên các Chi, Đảng bộ trực thuộc của Đảng bộ Công ty.

Thực hiện theo Hướng dẫn số 59-HD/BTGTW ngày 16/06/2022 của Ban Tuyên giáo Trung Ương về việc Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội đã trực tiếp trình bày, hướng dẫn giải đáp những nội dung cơ bản Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2022 của Ban Bí thư Trung Ương khóa 13 về chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban tổ chức Trung Ương về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên.

Hội nghị tập huấn công tác Đảng là dịp để đội ngũ cấp ủy viên các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ, nhận thức về công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên các Chi, Đảng bộ về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng về phương thức lãnh đạo và công tác Đảng viên của Chi bộ, Đảng bộ bộ phận, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Bảo Vinh, Bí thư Đảng bộ Công ty đề nghị sau buổi tập huấn, các đồng chí Bí thư, các đồng chí cấp ủy trong Chi bộ toàn Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu, nắm vững đường lối, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả tại các đơn vị, phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của mỗi cấp ủy trong mọi mặt hoạt động. Nhiệm vụ trọng tâm của các Chi, Đảng bộ trong tháng 11, 12 bao gồm: Các Chi bộ tổ chức kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2022 nghiêm túc và đúng thời gian theo Thông báo số 26-TB/ĐU ngày 07/11/2022 của Đảng bộ Công ty; Xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 đề ra phương hướng năm 2023; Chỉ đạo đơn vị kiểm điểm đánh giá công tác sản xuất kinh doanh năm 2022, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.


  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11